divendres, 13 de setembre de 2013

Crònica de l'acte fundacional del Front Estudiantil Unitari

El passat 12 de setembre ens vam aplegar una trentena d’ estudiants de diverses titulacions i cicles, tant de secundària, formació professional com ensenyament universitari, a fi de debatre sobre importants qüestions referents a l’actualitat estudiantil i buscar noves fórmules d’organització vàlides i superadores.

De primer els companys de la UAB, que des de fa un parell d’anys integraven la ja extinta federació d’AEP-UAB, van exposar la situació viscuda a l’entorn d’aquesta organització  així com els arguments que els impulsaren a emprendre el camí de desvincular la federació de l’estructura nacional d’AEP i plantejar la crida cap a la consecució d’una futurible associació estudiantil que aspiri a superar el llast que representa actualment l’AEP i reculli el bo i millor del moviment estudiantil català,  tot posant-lo a l’abast de l’estudiant mitjà d’extracció obrera i popular: El Front Estudiantil Unitari.

Tot seguit, i a fi de conèixer-nos una mica més, vam fer una roda de presentacions on presentàrem també l’origen territorial, la respectiva implantació estudiantil de cadascú així com  les diferents experiències organitzatives (ja fossin assembleàries, sindicals o estudiantils en general), fent pal·les així una pluralitat més que notable tant en titulacions i centres representats com en el bagatge i experiència que s’apleguen a l’entorn del naixent FEU.

Acabaríem per emprendre ara si el debat concret a fi de consensuar l’eix reivindicatiu de l’associació així com l’estructura organitzativa de la mateixa i el treball immediat en endavant, tot plegat encaminat a consolidar orgànicament el sindicat a través de la preparació d’un proper Congrés Fundacional del Front Estudiantil Unitari.

Sens dubte la il·lusió i les ganes de construir, des d’abaix de tot, un nou projecte engrescador i unitari emmarcà tota la jornada, embolcallada d’un ambient de fraternalitat i empenta que fan aventurar si més no un futur ple de compromís i lluita.
Traduïm cada reivindicació en organització!


Front Estudiantil Unitari, 12 de setembre de 2013.