dijous, 3 d’octubre de 2013

Presentat el projecte del Front Estudiantil Unitari a les facultats de la UAB
Aquesta setmana, el Front Estudiantil Unitari ha presentat llur projecte als estudiants de les facultats de Traducció i Interpretació, Ciències Polítiques i Sociologia i Filosofia i Lletres. 


 

Desenes d’estudiants han pogut, per una banda, conèixer els postulats genèrics que proposa aquesta associació estudiantil que tots plegats construïm així com participar del debat col·lectiu que emanaria d’aquestes presentacions. 

                                                                 Presentació del FEU a la facultat de Filosofia i Lletres

 No han sigut poques, i sens dubte totes interessants i constructives, les opinions i els arguments que es realitzaren en totes tres xerrades, materialitzant així l’essència del Front Estudiantil Unitari: el debat col·lectiu i la recerca d’aquelles posicions compartides que ens cohesionen i ens fan més forts alhora d’emprendre la lluita per la consecució dels drets dels estudiants, que ens permeten anar d’allò concret a resoldre en les nostres facultats i centres d’estudis, fins a allò genèric: la defensa i construcció d’una educació veritablement publica i de qualitat, com no podia ser d’altre manera, també a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

                                                        Presentació del FEU a la facultat de Traducció i Interpretació


És per això que volem a animar a tots els estudiants a sumar-se i continuar a la lluita que tots plegats, d'una manera o altre portem a terme, fent-ho ara sota una estructura organitzativa fermament aglutinadora i de base com ho és el FEU, a participar per a sumar,  a sumar per a créixer, a creíxer per a ser molts, a ser molts per a ser forts i a ser forts per a vèncer, transformant cada reivindicació en organització.

 Presentació del FEU a la facultat de Polítiques i Sociologia

 Universitat Autònoma, octubre del 2013