dilluns, 2 de desembre de 2013

Crònica de la jornada de Formació del FEU del 29 de novembre [CAT&CAST]

El passat 29 de novembre, més d'una trentena d'estudiants ens reunirem a la facultat de medicina de l'Hospital Clínic per a  formar-nos sobre problemes que afecten al conjunt de l'estudiantat així de com mitjançant l'organització i la planificació podem superar-los i plantejar un sistema educatiu que estigui  veritablement al servei dels estudiants.Durant tres hores es van desenvolupar tres xerrades:

La primera presentava el Front Estudiantil Unitari, tot explicant d'on ve i quines són les seves propostes, tant organitzatives com  reivindicatives, per acabar concloent que la necessitat d'organitzar a l' estudiantat sobre la base de les petites reivindicacions diàries està fortament lligada al treball global per canviar el paradigma educatiu a l'estat.


La segona xerrada estava orientada a la universitat i explicava els punts fonamentals de l'anomenada estratègia 2015 (finançament, gobernança i qualificació) i desgranava quins passos s'han estat fent en l'avanç per privatitzar i elitizar la universitat pública.

L'última tractava sobre la LOMQE, de com afecta tant als estudiants I treballadors com a la direcció i gestió dels centres  i com això suposa la introducció d'un mitjà per continuar incentivant la gestió privada i la intervenció de les empreses als centres d'estudis. També remarcarem fortament la perduda de dret dels estudiants al no poder cursar com fins ara assignatures que ensenyen el llegat cultural de la terra on estudien.

Per concloure dir que ens comprometem a traslladar tot allò après als centres i a les aules perquè tots els companys i companyes entenguin la necessitat d'organitzar-se i lluitar així com el per que d'aquestes lluites. També ens comprometem a seguir formant-nos en aquests i altres temes educatius que afecten a l'estudiantat per continuar fent realitat el lema d'aquesta primera jornada.

Formació, Organització, Reivindicació!

[CAST] El pasado 29 de noviembre, mas de una treintena de estudiantes nos reunimos en la facultad de medicina del hospital Clinic  para formarnos en torno temas que afectan al conjunto del estudiantado y de cómo mediante la organización y la planificación podemos superarlos y plantear un sistema educativo que este verdaderamente al servicio del estudiante.

Durante tres horas se desarrollaron tres charlas:

La primera presentaba al FEU explicando de donde venia y cuales son sus propuestas tanto organizativas como reivindicativas. Para acabar concluyendo que la necesidad de organiza al estudiantado en base a las pequeñas reivindicaciones diarias esta fuertemente ligada al trabajo global por cambiar el paradigma educativo en el estado.


La segunda orientada a universidad explicaba los puntos fundamentales de la llamada estrategia 2015 (financiación, gobernanza y calificación) y desgranaba que pasos se han estado dando en el avance para privatizar y elitizar la universidad pública.

La última trataba sobre la LOMCE de cómo afecta tanto a los estudiantes, trabajadores como a la dirección y gestión de los centros y como esto supone la introducción de un medio para continuar incentivando la gestión privada i la intervención de las empresas en los centros de estudios. También remarcamos fuertemente la perdida de derecho de los estudiantes a no poder cursar como hasta ahora asignaturas que enseñan el legado cultural de la tierra donde estudian.

Para concluir decir que nos comprometemos a trasladar todo lo aprendido a los centros y a las aulas para que todos los compañeros y compañeras entiendan la necesidad de organizarse y luchar así como del por que de estas luchas. También nos comprometemos a seguir formándonos en este y otros temas educativos que afecten a estudiantado para continuar hacer realidad el lema de esta primera jornada.

Formación, Organización, Reivindicación!