dijous, 2 d’octubre de 2014

Comunicat sobre Estudiants 9N i la vaga del 7 i 8 d'octubre

Recentment s'ha donat a conèixer la convocatòria de vaga estudiantil pels dies 7 i 8 d'octubre amb motiu de la prohibició per part del Tribunal Constitucional de la consulta programada pel Govern de la Generalitat. Els organitzadors criden a la defensa del dret de l'autodeterminació, i per tant busquen convocar una vaga als centres d'estudis, fonamentalment a les universitats, per aconseguir que el 9 de novembre es puguin produir les votacions.

Aquesta convocatòria sorgeix de la plataforma Estudiants 9N, creada fa ben poc i amb presència en alguna universitat catalana. La integren fonamentalment el SEPC, AEP, AJEC, FNEC, Sumem i Estudiants en Lluita. L'objectiu manifest de la plataforma és conduir les lluites estudiantils cap a una única meta: aconseguir que el 9 de novembre es voti.

Des del Front Estudiantil Unitari observem amb preocupació, des de fa temps, les males dinàmiques del moviment estudiantil. De fet aquesta va ser la raó principal per la qual un grup d'estudiants va decidir, el 13 de setembre del 2013, aplegar­-se per començar a construir el FEU com un projecte alternatiu a les formes d'actuar que fins ara imperaven en les lluites de l'alumnat.

Quan vàrem aparèixer com a nou projecte, sabíem que en moltes ocasions ens caldria quedar-­nos apartats de les altres associacions estudiantils per defensar les posicions que considerem correctes, i que creiem que bona part de l'estudiantat està disposat a assumir com a pròpies. El curs passat ja vàrem demostrar que no ens tremolava la mà a l'hora de fer­-ho, per exemple en la defensa de la vaga general educativa d'octubre, i enguany estem disposats a repetir quan sigui necessari.

Considerem que aquest és un d'aquells moments.Des del Front Estudiantil Unitari constatem que a la Plataforma 9N s'hi han aplegat, sota una única bandera, associacions d'origens molt diversos. Algunes d'elles tenen un llarg historial de traïcions a l'estudiantat, de suport als òrgans de govern i fins i tot de complicitat amb els qui gestionen les retallades i la mercantilització de l'educació, per exemple en les lluites contra Bolonya i d'altres mobilitzacions estudiantils importants.

Mentre que aquestes associacions semblen considerar, en l'actualitat, que poden deixar certes diferències passades de banda per l'objectiu que tenen en comú ­lluitar per la consulta, nosaltres pensem que la nostra trinxera és al costat de l'estudiantat i no d'aquells qui l'han estat venent durant anys.

A més, pensem que les associacions estudiantils han d'aconseguir organitzar a tot l'alumnat al marge d'afiliació i ideologia política, en base a les seves necessitats com a estudiants. És per això que el FEU va néixer deixant molt clar que al seu si hi cabien tots els estudiants amb l'únic requisit de que acceptessin les tesis i els estatuts del sindicat, acceptades col∙lectivament a la nostra Assemblea General.

D'aquesta manera, el Front Estudiantil Unitari considera que és una de les seves majors virtuts l'èxit que està tenint en aplegar als estudiants contra les retallades i contra la mercantilització de l'educació que ens imposen les grans empreses, a través dels seus representants polítics, i que estigui aconseguint fer-­ho al marge de l'afiliació i ideologia política dels seus integrants. Al si del FEU hi conviuen independentistes i gent que no és partidària de la independència amb total naturalitat, agermanades per la necessitat de confrontar els atacs contra l'educació pública. Després, cada membre del sindicat és lliure d'associar­se en partits polítics d'un o altre tipus, i així ho fa qui ho creu oportú.

Considerem, doncs, que posicionar el nostre sindicat a favor o en contra de la consulta limitaria la possibilitat d'unificar l'estudiantat sota la bandera de la lluita col∙lectiva contra la mercantilització de les grans empreses. És un parany en el que nosaltres no caurem.

Més enllà d'això, creiem que en qualsevol país capitalista on manin els empresaris i els banquers, sigui l'actual Estat espanyol o una hipotètica Catalunya independent, els drets dels estudiants estan amenaçats i necessiten ser defensats des de la base, des dels centres d'estudis i amb organització. El sindicat és, per tant, una eina de defensa i contraatac necessària en context estatal, que és el marc en el qual les grans empreses promouen els seus atacs més importants. Aquesta és, doncs, la seva tasca i no pas fer campanyes o propostes polítiques corresponents a les organitzacions partidàries.

Per això, des del Front Estudiantil Unitari hem decidit centrar-nos en la tasca que, considerem, correspon a un sindicat d'estudiants: unificar a tot l'alumnat al marge de llengua, cultura i ideologia política en la defensa dels seus drets com a estudiant i en lluita contra els atacs de l'Estat controlat per les empreses privades. I com considerem que aquesta batalla s'ha de vertebrar a nivell estatal, d'on venen els atacs, impulsarem amb força la VAGA ESTATAL DEL 23 D'OCTUBRE contra la presència de les empreses privades als centres educatius, desmarcant-­nos de la convocatòria de vaga només a

Catalunya pels dies 7 I 8 D'OCTUBRE en motiu de la prohibició de la consulta.