dimecres, 13 de maig de 2015

Crònica II Assemblea General

El passat dissabte dia 9 de maig de 2015 es va celebrar la II Assemblea General del FEU Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta segona Assemblea General s’han consolidat les bases del projecte de cara a futures reivindicacions.

Primerament, es va aprovar la carta de normes i tot seguit s’escollí la mesa que va moderar els debats, prendre acta i garantir l’ordre al llarg de tota l’Assemblea. El primer document a debatre fou el full de ruta on ens marca unes pautes que ens serviran d’ajuda de cara a l’organització del proper curs. Al més es parlava sobre traduir qualsevol mobilització en organització. També es feia al·lusió a la construcció del sindicat estatal

El segon document en passar a debat fou el de “Reivindicació i discurs”, el qual recollia els punts bàsics per construir el model educatiu d’acord amb la línia del sindicat. A més, al llarg del text es defensa que el FEU és una associació que lluita per una educació pública, gratuïta, de qualitat i al servei del poble treballador. Aquest document va estar aprovat per àmplia majoria.

Com a últim document a debatre estaven els estatuts interns del FEU. Aquests defineixen el FEU, com militar i qui pot militar, es descriu l’estructura interna del sindicat. El màxim òrgan de representació és l’Assemblea General i s’organitza en nuclis de base, coordinadores territorials i assemblees de federació. Aquest document novament va quedar aprovat per majoria.


Una vegada tots els documents van quedar debatuts, es va dur a terme l’elecció de responsabilitats generals del sindicat i Adrià Junyent ha estat escollit com a nou coordinador general del FEU Catalunya. Per posar punt i final a la llarga i intensa jornada, el nou coordinador va fer un discurs per encoratjar a la militància a continuar amb la lluita.

Contra els atacs a l'educació, organitza't i lluita!