dilluns, 16 de desembre de 2013

Crònica de la Ia Assemblea General del FEU


El diumenge 15 de desembre s’ha celebrat la primera Assemblea General del Front Estudiantil Unitari- FEU al Casal La Forja de Cornellà de Llobregat. En aquesta Assemblea General amb part de la militància, més d’una trentena d’assistents, s’han acabat de posar les bases de l'associació i se la ha dotat d’una major organicitat.

 La Ia Assemblea General del FEU començà passades les 10 del matí, quan després d’aprovar la carta de normes s’escollí la mesa per a que moderés els debats i prengués acta. Aleshores es va debatre el document tàctico-estratègic, aquest document assenta l'associació com aquella eina de tot l’estudiantat, de mitges a universitat, d’extracció obrera i popular per tal de, no només defensar-se de les retallades, sinó també lluitar per l’educació que com a estudiants tenim dret. L’estratègia a seguir és que a partir de la lluita concreta també es passi a la lluita general, és a dir, que a partir que les i els estudiants lluitin contra les problemàtiques que es pugin trobar als seus centres també passin a lluitar per l’educació que volem. Aquest document va ser aprovat per una extensa majoria dels militants presents.

En acabar es va passar a debatre el document de reivindicació i discurs, on s’expressava que el FEU és una associació que lluita per una educació pública, gratuïta, de qualitat i al servei del poble treballador. Aquest document també va ser aprovat per una amplia majoria.

L’últim document a debatre eren els estatuts interns. En aquest document es descriu que és el FEU, qui i com es pot militar, com és l’estructura interna del FEU, que es desenvoluparà a partir de les Assemblees Generals i que s’estendrà a partir de nuclis de base,coordinadores territorials i assemblees de federació. El màxim òrgan de direcció de l'associació que prendrà les decisions que afectaran a tota la militància serà la reunió de responsables generals, que estarà composada per les quatre responsabilitats generals i els responsables de cadascuna de les dues federacions.

Un cop debatuts tots els documents es van escollir els membres de l'associació que duran a termes les responsabilitats generals i va ser escollit de nou Pau Román com a Coordinador general del FEU.